Đội ngũ nhân sự chính của Helen Class

Hoàng Ánh Vân

Giảng Viên

Hoàng Ánh Vân

Giảng Viên

Trần Trọng Khiêm

Trợ Lý

Trần Ngọc Minh

Tư vấn pháp lý